Avoimemman ja rehellisen Pirkkalan puolesta

Pro Pirkkala on kuntalaisten perustama yhdistys, jonka tavoitteena on kehittää yhteistä Pirkkalan kuntaamme avoimempaan suuntaan. Pirkkalan kuntalaisten mielipiteitä tulee kuunnella ja ottaa paremmin huomioon merkittävissä kuntaa koskevissa uudistuksissa. Erityisesti Pirkkalan maankäytön, kaavoituksen ja kunnanhallituksen toimintatavat erilaisissa kaavoitukseen ja lunastuksiin liittyvissä asioissa on herättänyt runsaasti hämmennystä kuntalaisten keskuudessa. Päättäjien ja virkamiesten tapa perustella toimenpiteitä osatotuuksin ja äänestäjiä harhaanjohtavasti ei ole hyväksyttävää toimintaa. Yhdistyksen avaama websivu ”Pro Pirkkala” tulee toimimaan avoimena informaatioalustana, johon kerätään äänestäjien nähtäväksi faktoja kunnan vaikuttajien toiminnasta ja niistä ajankohtaisista asioista joita kunnassa tapahtuu. Sivustolle tullaan mm. tallettamaan poliitikkojen lausuntoja ja arvioimaan niiden sisältöjä. 

Ensimmäisenä tapauksena esittelemme case ”Niemenmaan”. Vuosia kestäneen yksityisessä omistuksessa olevien ja asuttujen piha-alueiden pakkolunastusasian.

Jatkossa sivustolla on mahdollista julkistaa myös muita vastaavantyyppisiä tapauksia.

Aikajanalle tiivistettynä  case ”Niemenmaan tapaus" eteneminen.

Niemenmaan pinta-alasta jo nyt on n. 70 % kunnan omistamaa viherhaluetta. Kunnan omistuksessa on jo suurin osa Niemenmaan alueen ranta-alueista.