Ajankohtaista

 • 13.10.2018
  Kuntalaisaloite lunastuspäätöksen viemisestä valtuustoon

  Virallinen kuntalaisaloite on allekirjoitettavissa osoitteessa  https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6107   . Aloitteen voi allekirjoittaa kaikki yli 15 vuotiaat Pirkkalan kuntalaiset. Aloitteella kuntalaiset vaativat että jopa 3 M€ maksava jalkapallokentän kokoisen puistoalueen lunastaminen yksityisomistuksessa olevilta asutuilta piha-alueilta on niin merkittävä päätös että sitä ei voida toteuttaa muutaman virkamiehen ja 7 kunnanhallituksen jäsenen toimesta vaan asia pitää käsitellä vaaleilla valitussa kunnanvaltuustossa. 

  Lue lisää
 • 02.09.2018
  Kunnanhallitus tyrmäsi kansalaisadressin

  Kaikkiaan n. 700 ihmisen allekirjoittama adressi luovutettiin 9.4. Pirkkalan pormestari Marko Jarvalle. Kunnanvaltuustolle osoitetutussa adressissa allekirjoittajat vaativat että arvoltaan n. 2,6 M€:n Niemenmaan rantojen lunastuspäätös pitää ottaa kunnanvaltuuston päätettäväksi.

  Pirkkalan kunnanhallitus päätti kokouksessan 27.8. Pormestari Marko Jarvan (KOK) esityksestä ettei 700 kuntalaisen allekirjoittama adressi johda toimenpiteisiin. Lunastuksesta ja rahan käytöstä päättää kunnanhallitus. Tämä tarkoittaa sitä että budjetista ja rahankäytöstä vastuussa oleva Pirkkalan kunnanvaltuusto ei ole saanut mahdollisuutta arvioida ja päättää siitä onko Pirkkalan kunnan verovarojen kannalta järkevää ohjata 2,6 M€:a verovaroja yhden jalkapallokentän kokoiseen puistoalueen lunastukseen. 

  Lue lisää
 • 13.08.2018
  Neuvottelupuheet silmänlumetta

  Valtuuston kokouksessa 16.4.2018 valtuutettu Pirhonen (KESK) ehdotti pontta, jossa kunnanhallitus aloittaisi neuvottelut Niemenmaan lunastusasiassa kunnan kustannusten minimoimiseksi. Valtuuston puheenjohtaja Taru Tolvanen (SDP) ei ottanut pontta kuitenkaan käsiteltäväksi.  Tämän jälkeen valuutettu Jukka Alamäki (KOK) ilmoitti ettei ponsi ole tarpeellinen koska valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat vastanneet myöntävästi pormestarin kutsuun aloittaa neuvottelut maanomistajien kanssa. 

  Mitään tällaista neuvotteluyhteyttä ei kuitenkaan todellisuudessa valtuuston tai valtuustoryhmien osalta ilmennyt. 

  Maanomistajat tekivät myöhemmin oman kirjallisen sovintoehdotuksensa, joka olisi ollut taloudellisesti Pirkkalan kunnalle edullinen ratkaisu. 

  Kunnanhallitus päätti äänestyksellä 7-4 Armi Kärjen ehdotuksen mukaisesti ettei neuvotteluehdotusta edes käsitellä eikä mitään neuvotteluita maanomistajien kanssa käydä. Katso tästä linkistä kunnanhallituksen päätös ja ketkä hallituksessa päättivät käytännössä siitä että kunta maksaa pienestä puistoalueesta ilman neuvotteluita lähes 3 mijoonaa. 

  Lue lisää
 • 16.04.2018
  Valtuustoryhmät harkitsevat neuvotteluiden käynnistämistä

  Pirkkalan valtuuston kokouksessa 16.4. hyväksyttiin lunastusasiaan liittyvä määrärahasiirto. Keskustan kokouksessa tekemä ehdotus neuvotteluiden käynnistämisestä katsottiin tarpeettomaksi kun kokoomuksen Jukka Alamäki ilmoitti valtuustoryhmien puheenjohtajien ilmoittaneen olevansa valmiita keskustelemaan neuvotteluiden käynnistämisestä. Olisiko kuntalaisten tekemällä adressilla ollut vaikutusta, mutta nyt valtuuston piirissä ainakin harkitaan neuvotteluiden käynnistämissä tässä ikävässä ja kallissa lunastusasiassa. Jäämme seuraamaan miten asia kehittyy. 

  Lue lisää
 • 16.04.2018
  Tutkintapyyntö kunnianluokkauksesta

  Pirkkalan kunnan korkeimmalle oikeudelle toimittamassa valituslupahakemuksessa on esitetty väite, jonka mukaan asukkaat ovat kyseenalaisin keinoin vaikuttaneet kuntapäättäjiin onnistuen näin estämään piha-alueiden lunastuksen. Väitteessä on jopa nimeltä mainittu kaksi alueen asukasta. Väite on vakava ja perusteeton. Nimeltä mainittu asukas on ollut suoraan yhteydessä asiasta Pirkkalan kunnan pormestari Marko Jarvaan ja kertonut väiteiden olevan vääriä ja kunniaa loukkaavia. Pormestari Jarva on vienyt asian kunnanhallituksen kokoukseen. Kunnanhallitus päätti ettei valituslupahakemuksen sisältöä tai sanamuotoja muuteta. Koska Pirkkalan kunnanhallitus näin hyväksyy esitetyn väitteen on väärän väitteen kohteeksi joutunut Pirkkalan kunnan asukas yksityishenkilönä jättänyt poliisille tutkintapyynnön. Vääränä esitetyn yksilön kunniaa ja mainetta vahingoittavan väitteen käyttäminen yhtenä perusteena korkeimmalle oikeudelle toimitetussa virallisessa ja julkisessa juristin laatimassa asiakirjassa on todella erikoista. 

  Aamulehti ja Pirkkalalainen ovat saaneet asiasta tiedon 9.4., mutta toistaiseksi tästä poikkeuksellisesta tapahtumasta ei ole lehdissä uutisoitu. 

  Asian kehittymistä tullaan seuraamaan Pro Pirkkala web sivustolla.

  Lue lisää
 • 10.04.2018
  Adressi luovutettu Pormestarille

  Kaikkiaan n. 700 ihmisen allekirjoittama adressi luovutettiin 9.4. Pirkkalan pormestari Marko Jarvalle. Kunnanvaltuustolle osoitetutussa adressissa allekirjoittajat vaativat että arvoltaan n. 2,6 M€:n Niemenmaan rantojen lunastuspäätös pitää ottaa kunnanvaltuuston päätettäväksi. Kuntalaisten näkemyksen mukaan ei ole mitenkään perusteltua että samaan aikaan kun Pirkkalan valtuustossa joudutaan tekemään usein kipeitäkin talousarvioon liittyviä leikkauspäätöksiä niin muutaman virkamiehen päätöksellä voidaan tuhlata jopa 3 miljoonaa euroa alle hehtaarin kokoisen piha-alueen lunastamiseen puistomaaksi. Kuntalaiset haluavat että verovarojen järkevästä käytöstä päättää äänestäjien valitsema kunnanvaltuusto. "Valtuusto on kunnan ylin toimielin. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa" kuten Pirkkalan kunnan web sivuilla hienosti valtuuston tehtävä on kuvattu.  

  Mikäli poliittista tahtoa on niin kunnanvaltuusto voi ottaa minkä tahansa asian itselleen päätettäväksi. Jos tahtoa ei ole niin toisaalta kuntalaisaloitteet voidaan aina haudata byrokratian uumeniin näennäisen tarkastelun jälkeen. 

  Katso  kuntalaisten kommentteja tästä linkistä  . Terveiset ja kommentit kerätty julkisesta adressista, johon useimmat kuntalaiset osallistuivat avoimesti omalla nimellään. Yhteensä adressin allekirjoittajia oli n. 700 ihmistä. 

  Jäämme toiveikkaina ja mielenkiinnolla seuraamaan miten Pirkkalan pormestari Marko Jarva ja Pirkkalan valtuusto suhtautuvat adressilla esitettyyn kuntalaisaloitteeseen.  

  Lue lisää