Neuvottelupuheet silmänlumetta

Valtuuston kokouksessa 16.4.2018 valtuutettu Pirhonen (KESK) ehdotti pontta, jossa kunnanhallitus aloittaisi neuvottelut Niemenmaan lunastusasiassa kunnan kustannusten minimoimiseksi. Valtuuston puheenjohtaja Taru Tolvanen (SDP) ei ottanut pontta kuitenkaan käsiteltäväksi.  Tämän jälkeen valuutettu Jukka Alamäki (KOK) ilmoitti ettei ponsi ole tarpeellinen koska valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat vastanneet myöntävästi pormestarin kutsuun aloittaa neuvottelut maanomistajien kanssa. 

Mitään tällaista neuvotteluyhteyttä ei kuitenkaan todellisuudessa valtuuston tai valtuustoryhmien osalta ilmennyt. 

Maanomistajat tekivät myöhemmin oman kirjallisen sovintoehdotuksensa, joka olisi ollut taloudellisesti Pirkkalan kunnalle edullinen ratkaisu. 

Kunnanhallitus päätti äänestyksellä 7-4 Armi Kärjen ehdotuksen mukaisesti ettei neuvotteluehdotusta edes käsitellä eikä mitään neuvotteluita maanomistajien kanssa käydä. Katso tästä linkistä kunnanhallituksen päätös ja ketkä hallituksessa päättivät käytännössä siitä että kunta maksaa pienestä puistoalueesta ilman neuvotteluita lähes 3 mijoonaa.