Kustannus Pirkkalan veromaksajille n. 3 miljoonaa euroa

Lunastuslaki (linkki lakiin)lähtee siitä, että lunastukseen ryhtyvän (=Pirkkalan kunta) tulee suorittaa lunastushetkeä vastaava täysimääräinen markkinahintainen korvaus sen mukaan missä käytössä lunastettava maa-alue on ollut sillä hetkellä kun lunastukseen oikeuttava asemakaava on tehty. Niemenmaan asemakaava vahvistettiin 1980 luvulla. Nyt lunastettavat piha-alueet ovat olleet pääosin asuttuja ja rakennettuja jopa 1900 luvun alusta alkaen. Tähän perustuen maaoikeus on päätöksessään velvoittanut kunnan maksamaan lunastuslain mukaisesti maapohjan korvauksina ja arvonalennuksina korkoineen ja kuluineen n. 2,6 Miljoonaa euroa nykyisille kiinteistöt omistaville asukkaille.

Tämän 2,6 miljoonan euron päälle kunnan omat oikeudenkäyntikustannukset ovat jo maaoikeuden jälkeen n. 25.000 euroa ja tulevat kasvamaan sen jälkeen kun kunnanhallitus päätti vielä jatkaa oikeusprosessia valittamalla korkeimpaan oikeuteen. Pakkolunastuksen toteutuessa kunnalle ja Pirkkalan veronmaksajille tulee merkittävästi lisäkustannuksia lunastettavien 4 museoviraston säilytettäväksi ja ylläpidettäväksi määräämien saunarakennusten kunnossapidosta, mahdollisen alueen läpi tehtävän kävelytien suunnittelusta ja rakentamisesta. Edelleen on mahdollista että Pirkkalan kunta joutuu vielä vastaamaan edellisten lisäksi lisävahingonkorvauksista liittyen siihen että kunta on lunastukseen ryhtyessään rikkonut Pirkkalan kunnanvaltuuston 1984 vahvistamaa kaavaselosteen ehtoa jossa mainitaan .

Mitään pakkoa lunastukseen ei julkisuudessa harhaanjohtavista lausunnoista huolimatta ei ole. Kunnalla on lain mukaan täysi oikeus luopua lunastuksesta. Tämä päätösvalta on sekä kunnanhallituksella että kunnanvaltuustolla. Kyse on viimekädessä siitä mitä vaaleilla valitut Pirkkalan kuntapäättäjät haluavat asiassa tehdä. Käytetäänkö em. 3 miljoonaa euroa jalkapallokentän kokoisen maa-alueen lunastamiseen vai johonkin Pirkkalan kuntalaisia aidosti enemmän hyödyttäviin kehittämiskohteisiin. Päätösvalta on oikeasti poliitikoilla, vaikka heistä osa mielellään vastuuta väisteleekin. 

Mitä rahalla saisi

Kuntalaisadressi varojen käytöstä luovutetaan pormestari Marko Jarvalle 9.4.2018

Pirkkalan kunnan johtavat virkamiehet ovat kunnanhallituksen (kunnanhallituksen kokoonpano tästä linkistä) valtuuttamina käyttämässä n. 3 M€:a Pirkkalan asukkaiden verovaroja pakkolunastaakseen jalkapallokentän kokoisen alueen puistokäyttöön. Lunastettava n. 350 m pitkä rantakaistale on osa Niemenmaan alueella asuttujen omakotitalojen pihapiiriä. Erikoiseksi lunastuksen tekee sen tarpeettomuus sillä Niemenmaan pinta-alasta on jo tällä hetkellä n. 70 % Pirkkalan kunnan omistuksessa olevaa viheraluetta. Kunnan omistamalle Virkaniemen viheralueelle menee jo nyt sekä autotie että kävelytie. Perusteet käyttää lähes 3 M€:a verovaroja tällaiseen hankkeseen ovat heikkoja kun samaan aikaan kunnanvaltuustossa joudutaan tekemään kipeitäkin leikkauksia kuntatalouden suhteen. Viereisessä listassa on erään kunnanvaltuutetun laatima esimerkkilista siitä mitä oikeasti Pirkkalan kuntalaisia hyödyttäviä asioita 3 miljoonan euron satsauksella voitaisiin vaihtoehtoisesti saada. Kuntalaiset ovatkin nyt keränneet n. 700 henkilön allekirjoittaman adressin, jossa vaaditaan Pirkkalan kunnanvaltuustolle päätösvaltaa siitä laitetaanko 2,6-3 miljoonaa euroa tähän lunastukseen ja siihen liittyvään 350 metrin kävelytien pätkään. Valtuusto on vaaleilla valittu kunnan toimielin, jonka tehtäviin kuuluu päättää mihin kuntalaisten verovaroja kohdennetaan.